GARANT - Ornis s.r.o. // Pre vtáky a ľudí

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

GARANT

Odborný garant spoločnosti - Mgr. Radovan Jambor, PhD., konateľ, odborne spôsobilá osoba a realizátor odborných činností 

Od roku 2012 sa venuje ornitológii a zoológii profesionálne a v rokoch 2008 až 2012 absolvoval doktorát zo zoológie na UK v Bratislave. Už takmer 25 rokov je aktívnym členom Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko. Má živnostenské oprávnenie na výskum v oblasti prírodných vied, rovnako je držiteľom licencie na odchyt vtáctva a výnimky zo zákona umožňujúcej manipuláciu s ním. ŠOP SR mu poskytla poverenie podľa § 5 ods. 3 Vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z. platné do 31.12.2027. Do zoznamu odborne spôsobilých osôb MŽP SR zapísaný pod číslom F-241/2023. Výnimka, poverenie, technické vybavenie, vedecké a publikačné skúsenosti, zručnosti pri hľadaní vtáčích hniezd (nadobudnuté pri dizertácii z oblasti hniezdnej biológie vtákov), k tomu dobré referencie, bezúhonnosť a dlhoročná prax dávajú garancie, že všetky aktivity spoločnosť vykoná vždy s náležitou odbornosťou a starostlivosťou.
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky